Teknisk isoLERING INOM
BYGG OCH INDUSTRI

teknisk isolering
teknisk isolering

Teknisk isolering är benämningen på isolering av rör och kanaler och används idag både inom industrin och i byggnader. Teknisk isolering används av flera anledningar bland annat för att:

 • Minska värme- och kylförluster
 • Förhindra kondensbildning
 • Begränsa brandspridning
 • Skydda omgivning och människor mot bränn- och frostskador
 • Minska miljöpåverkan
Med vår tekniska isolering minskar ni klimatpåverkan, får lägre kostnader för energianvändning och brandsäkrar era fastigheter. Dessutom skyddar teknisk isolering mot slitage och ger bättre prestanda och energibesparing i industriprocesser.

TILLÄMPNINGSOMRÅDEN INOM BYGGBRANSCHEN:

 • VS
 • Ventilation & Kyla
 • Brandtätningar
 • Rörmärkning
Efter: isolerat med blå ultima
Efter: isolerat med blå ultima
Ultima
Ultima

TILLÄMPNINGSOMRÅDEN INOM INDUSTRIN

 • Isolering av cisterner
 • Rör
 • Pannor
 • Filter
 • Economisers 
 • Indunstare